Zoeken naar personen

Voor de beginnende en de gevorderde stamboom onderzoeker zijn er in het Gemeentearchief Barneveld veel bronnen aanwezig. Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters van de kerken, akten van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en notariële archieven. Verder kunt u de fotocollectie raadplegen alsmede de kadastrale archieven en de belastingbronnen.

Doop- Trouw- en Begraafregisters

De doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB's) alsmede de lidmatenregisters van de kerken vormen een goede manier om uw familie vóór het jaar 1811 terug te vinden. Op de website van het Gelders Archief kunt u deze DTB's digitaal doorzoeken.

Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand

Het Bevolkingsregister (1850-1920) en de openbare akten van de Burgerlijke Stand zijn in te zien op de studiezaal.

Op dit moment zijn ze enkel nog beschikbaar op microfiches, maar we zijn druk bezig met het ontsluiten van de bevolkingsregisters. Deze zullen dan in hun geheel te doorzoeken zijn op Archieval. Het Gelders Archief heeft de Burgerlijke Stand toegankelijk gemaakt. U kunt deze doorzoeken via de webite van het Gelders Archief

Openbaarheid akten Burgerlijke Stand:

  • Geboorteakten na 100 jaar
  • Huwelijksakten na 75 jaar
  • Overlijdensakten na 50 jaar

Notariële archieven en Militieregisters

De archieven van de notarissen zijn een rijke bron van veel persoonsinformatie. Via Archieval kunt u een groot deel van de aktes van notarissen uit Barneveld, Voorthuizen, Ede en Lunteren doorzoeken. Zie voor meer informatie de pagina Notariële archieven.

Tussen 1811 en 1941 moesten Nederlandse mannen dienen in de Nationale Militie. De lotingsregisters zijn een rijke bron van informatie. Zie voor meer de pagina Nationale Militie.