Notariële Archieven

Direct zoeken in ons digitale notarieel archief 

Let op: nog niet alle notariële akten zijn digitaal ontsloten. Wij blijven hier aan werken. Op onze studiezaal is een papieren index aanwezig van de overige akten.

Bij de gemeentearchieven van Ede en Barneveld zijn duizenden notariële akten aanwezig. Vrijwilligers zetten zich al jaren in om van deze akten uittreksels beschikbaar te stellen. Van bijna 40.000 akten zijn inmiddels uittreksels opgenomen op de website. De akten zijn ook grotendeels gescand en beschikbaar via internet. U kunt ze gratis downloaden op hoge resolutie.

Naar het overzicht