Nationale Militie

In het Gemeentearchief Barneveld liggen de militieregisters van de gemeenten Barneveld, Garderen en Voorthuizen. Deze zijn gedigitaliseerd en ontsloten in een landelijk project tot ontsluiting van de registers van de Nationale Militie.

Een waardevolle bron

In Nederland werd de dienstplicht (conscriptie) in 1811 ingevoerd: op iedere 100 inwoners moest één militielid worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot. Hoewel er tussentijds wijzigingen in de administratie werden doorgevoerd, zijn er tot in 1941 registers opgemaakt van alle jongens die werden opgeroepen voor de loting.

Omdat bij de loting ook een medische keuring hoorde, bevatten de militieregisters unieke informatie. Behalve naam, geboortedatum, geboorteplaats en vaak de namen van de ouders, werd ook beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats waar de jongen uiteindelijk werd ingelijfd vermeld. Dit maakt de militieregisters niet alleen tot interessante genealogische bronnen, maar zorgt dat ze ook volop aanknopingspunten bieden voor breder onderzoek.

Zoeken in de Militieregisters

Via ons portaal Archievalkunt u nu de militieregisters van de gemeenten Barneveld en Ede inzien. Dit zijn de registers van:

  • gemeente Barneveld, periode 1815-1883
  • gemeente Garderen, periode 1812-1816
  • gemeente Voorthuizen, periode 1811-1817
  • gemeente Ede, periode 1812-1919
  • gemeente Otterlo, periode 1812-1817
  • gemeente Lunteren, periode 1812-1817
  • gemeente Bennekom, periode 1812-1817

Zoektip: vul in het vak ‘Vrij zoeken’ alleen de achternaam in.

Archieval