Adolph Leonard Thierens

Adolph Leonard Thierens werd op 14 april 1885 in het Gelderse Wamel geboren als zoon van Adolph Leonard Thierens en Hester Maria Isabella van Dissel. Hij huwde op 14 augustus 1912 te Halsteren  Jacoba Catharina Disper, geboren op 7 februari 1887 in Edam. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, in respectievelijk 1913, 1914 en 1916.

Thierens studeerde na de Hogere Burger School (HBS) aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda en was vervolgens in de opvolgende rangen kapitein, majoor en luitenant-kolonel werkzaam bij het dienstvak der Genie als ‘architect’. Hij was onder andere verantwoordelijk voor bouw en verbouw van kazernes (Bergen op Zoom, Groningen en nog enkele andere plaatsen) en  de doorbraak van het fort Blauwkapel te Utrecht in verband met de aanleg van de rotonde De Berenkuil.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij geïnterneerd in het Duitse krijgsgevangenenkamp Colditz. Nog voor het einde van de oorlog ging Thierens met pensioen maar hij werd pas in 1945 door de Russen bevrijd. Na de oorlog ging Adolph Thierens met zijn vrouw wonen in een zomerhuisje in Garderen, aan de Speulderbosweg.

In 1946 begon de heer Thierens met het verzamelen van prentbriefkaarten. Aanvankelijk kwamen de kaarten alleen uit de eigen familiekring maar later begonnen meer mensen kaarten voor hem te verzamelen. De verzameling groeide en groeide. De kaarten werden door hem opgeborgen in plakboeken. Het kostte hem een jaar of drie om alle aanwinsten te verwerken. In die periode reisde hij op zijn stoel thuis door de wereld om vervolgens weer opnieuw te beginnen.

In 1979 droeg hij zijn verzameling over aan de gemeente Barneveld waar deze als aparte collectie werd ondergebracht bij het gemeentearchief.

Adolph Leonard Thierens overleed op 19 juli 1980.