Kadaster Archiefviewer

Wat vindt u in de Kadaster Archiefviewer

Dienstjaarveldwerk (1844 -1878) en Veldwerk (vanaf 1878)

Op dienstjaarveldwerken (voor 1878) en veldwerken (na 1878) tekende de landmeter per gemeente per jaar de veranderingen ten opzichte van de beginsituatie op het minuutplan. De veldwerken na 1878 zijn per perceel doorzoekbaar. Veldwerken en Dienstjaarveldwerken zijn interessant door de aantekeningen van de landmeter die er op staan.

Hulpkaart (vanaf 1835)

Elke verandering op het oorspronkelijke minuutplan wordt op schaal in een hulpkaart ingetekend. De gegevens daarvoor worden ontleend aan het door de landmeter gemaakte veldwerk. Op de hulpkaarten staan alleen de gemuteerde percelen ingetekend en zijn diverse administratieve gegevens bijgeschreven. Door de gebruikte kleuren zijn de wijzigingen in de perceelgrenzen ten opzichte van de eerdere situatie te zien.

Leggerartikel (1832-1988)

De ‘legger’ is wellicht de meest interessante bron. Het bevat de administratie van percelen per eigenaar. U vindt er informatie over adres, gebruik, reden van mutatie (verkoop, afbraak, brand), vorige eigenaar en aan wie het wanneer verkocht is. Ook zijn er verwijzingen naar andere – niet kadastrale – bronnen.

Register 71

Dit hulpregister kunt u gebruiken wanneer de eigenaar van een perceel onbekend is. Het geeft de (veranderende) relatie weer tussen perceel en eigenaar. Het geeft toegang tot de legger.

Daarnaast zijn in de Archiefviewer nog de minder noodzakelijke bronnen als Projectveldwerk, Lijst 78a en Legger-rest opgenomen

Wat vindt u niet in de Kadaster Archiefviewer

In de Kadaster Archiefviewer zijn geen kadastrale overzichtskaarten van gemeenten uit de periode 1812-1832, de minuutplans, te vinden. Die zijn te raadplegen via de website beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Ook zijn geen alfabetische naamlijsten ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ opgenomen.

Werkwijze

De Kadaster Archiefviewer is niet zelf online te raadplegen. In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u de Kadaster Archiefviewer doorzoeken. Medewerkers loggen voor de bezoeker in op de beveiligde website van het Kadaster en beantwoorden specifieke vragen.

Ter voorbereiding op uw onderzoek is het verstandig eerst de handleiding te raadplegen. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Privacy

Tot slot is het goed te weten dat de kadastrale informatie die het Kadaster op deze manier beschikbaar stelt alleen voor historisch onderzoek mag worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de geldende privacywetgeving.

Handleidingen

Hieronder ziet u handleidingen voor het zoeken in de Kadaster Archiefviewer. Voor een algemene inleiding tot het zoeken in kadastrale archieven raden wij het boek "Aan de slag, in de kadastrale archieven" aan. Dit boek hebben wij in de studiezaal. U kunt het ook zelf bestellen bij het Kadaster.

Uitgebreide handleiding Kadaster Archiefviewer (pdf, 470 KB)

Korte handleiding Kadaster Archiefviewer (pdf, 67 KB)

Zoeken op adres in de Kadaster Archiefviewer (pdf, 62 KB)