Inwoneraantallen gemeente Barneveld

De groei van de gemeente in de jaren 1526 tot en met 2013. De gegevens van na 2013 kunt u vinden op https://barneveld.incijfers.nl/dashboard/.