Op avontuur met...een schaapherder en een burgemeester

Schaapherder Hendrik Bouwheer en burgemeester Carel August Nairac leerden elkaar kennen in 1868. Ondanks het leeftijds- en standsverschil werden zij vrienden. Ze waren beiden ge├»nteresseerd in geschiedenis en archeologie. Later werd Hendrik Bouwheer gemeentebode van Barneveld. Burgemeester Nairac en Hendrik Bouwheer hebben veel archeologische voorwerpen op de Veluwe gevonden. Deze vondsten vormen de grondslag voor het ontstaan van Museum Nairac.

De kinderen maken door middel van de leskoffer kennis met deze twee lokale historische figuren aan de hand van een verhaal. Aan de hand van het leven van deze twee hoofdpersonen gaan de kinderen via dit project terug naar de negentiende eeuw en worden er vergelijkingen gemaakt met de tegenwoordige tijd. Door middel van spelletjes krijgen leerlingen inzicht in de ontwikkelingen door de tijd heen. In een kringgesprek komt aan de orde wat het voor het dagelijkse leven van kinderen zou betekenen als er bijvoorbeeld geen leerplicht was of als er geen elektriciteit zou zijn. Het project bestaat naast de lessen op school uit een bezoek van de klas aan het Gemeentearchief, de bibliotheek en aan Museum Nairac.

Voor meer informatie en reserveren kunt u contact opnemen met Museum Nairac.