Kennismaking met het archief

Wat is een archief? Wat doet een archief? Wat vind je in een archief?

Voor antwoorden op deze vragen is er de leskist 'Kennismaking met het gemeentearchief'. In de leskist zitten voorbeelden van bronnen uit het gemeentearchief. Aan de hand van de bijbehorende leerlingenboekjes met vragen en opdrachten leren de leerlingen wat een gemeentearchief is en doet. De lessen kunnen door de docent zelf gegeven worden op school. Ter afsluiting komt de klas voor een rondleiding naar het gemeentearchief, begeleid door één of twee archiefmedewerkers.

Materiaal:

  • Leskist met vijf archiefdozen
  • Leerlingenboekjes
  • Docentenhandleiding

Praktische informatie

  • Doelgroep: leerlingen uit groep 7/8 Basisonderwijs of onderbouw Voortgezet onderwijs
  • Duur: 2 lessen van 1 uur op school, rondleiding gemeentearchief 1 uur
  • Datum: in overleg
  • Leskist en boekjes kunnen in overleg worden opgehaald bij het gemeentearchief
  • Rondleiding Gemeentearchief: vanwege de beschikbare ruimte de klas indelen in groepen van maximaal 12 leerlingen
  • Gewenste begeleiding vanuit school: per groep leerlingen 1 begeleider

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.