Publicaties Franse Tijd

In het archief van het Ambtsbestuur (Ambt Barneveld en de Mairiën Barneveld, Voorthuizen en Garderen) zit een bijzondere en voor Nederland unieke collectie van ruim duizend publicaties uit de Franse Tijd (1795-1813). Deze publicaties waren de manier van de landelijke en provinciale overheid om wet- en regelgeving bekend te maken aan het Nederlandse volk. Maar ook de geboorte van een prins (zoon van Napoleon Bonaparte) werd hiermee bekend gemaakt.

Gedurende de Franse Tijd veranderde er veel in bestuurlijk Nederland: de scheiding van kerk en staat werd meteen in 1795 ingevoerd, er kwam een grondwet in 1798, de Burgerlijke Stand werd ingevoerd in 1811. Er kwam een dienstplicht in de vorm van de Nationale Militie, want Napoleon had mannen nodig voor zijn legers waarmee hij heel Europa wilde veroveren.

De grote vellen papier waarop de veranderingen bekend werden gemaakt, werden in het hele land verspreid en gepubliceerd door ze bijvoorbeeld aan kerkdeuren vast te spijkeren. Radio, televisie en internet bestonden nog niet, op deze manier kon de overheid alle Nederlanders bereiken.

Deze publicaties zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze doorzoeken in onze digitale database op ons portaal Archieval onder het kopje “Varia”.

Archieval