Nationale Militie

In het Gemeentearchief Barneveld liggen de militieregisters van de gemeenten Barneveld, Garderen en Voorthuizen. Deze zijn nu gedigitaliseerd en ontsloten in een landelijk project tot ontsluiting van de registers van de Nationale Militie.

Naar het overzicht