Over het gemeentearchief

Het Gemeentearchief Barneveld is het openbare geheugen van de gemeente Barneveld. De collectie bestaat uit overheidsarchieven, particuliere archieven, foto’s, prenten, kaarten en boeken.

De overheid moet zijn archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Dat staat in de Archiefwet. De uitwerking van een aantal onderdelen van de Archiefwet staat in het Archiefbesluit 1995. De Archiefregeling 2009 werkt de eisen voor archiefvorming en archiefbeheer verder uit.

Het toezicht op de naleving van die regels is een taak van de gemeentearchivaris.

Archiefinspectie

Het archief is het geheugen van een organisatie. Voor de bedrijfsvoering van een organisatie als de gemeente is de informatie uit het archief van cruciale waarde. Het dient als bewijs van genomen beslissingen, welke handelingen er zijn verricht, welke afspraken er zijn gemaakt en wat er gecommuniceerd is. Maar overheidsarchieven zijn niet alleen van belang voor de bedrijfsvoering: ze zijn ook onmisbaar om verantwoording af te kunnen leggen aan Gedeputeerde Staten, de gemeenteraad en de samenleving. Overheidsorganen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van hun  informatiehuishouding. Daartoe stellen zij regels vast die voor zowel de papieren als de digitale archivering gelden.

Het toezicht op de naleving van die regels is een taak van de gemeentearchivaris. De uitoefening ervan kan de archivaris opdragen aan de archiefinspecteur.