Permanente links op Archieval

Sinds vandaag hebben alle records op Archieval een Persistent Identifier, oftewel een PID.

Wat is een PID?

Op Wikipedia wordt het als volgt uitgelegd:

Een persistent identifier (PI of PID) is een permanente verwijzing en uniek label naar een object die onafhankelijk is van de bewaarlocatie. Het unieke label zorgt ervoor dat het object altijd teruggevonden kan worden, ook als de naam van het object of de bewaarplaats verandert. Daardoor is een object altijd en overal eenduidig terug te vinden op basis van zijn PI. Dit is belangrijk voor duurzame opslag (archivering) van objecten in de snel veranderende wereld.

Er kan bijvoorbeeld een moment komen dat we onze collecties bij een andere software leverancier onderbrengen. Als u een normale link hebt opgeslagen van bijvoorbeeld foto’s of aktes, krijgt u dan een foutmelding. Maar als u de PID opslaat, dan blijft de link in principe altijd werken.

Weergave op Archieval

De PID kunt u opslaan als u klikt op de knop Link onder aan de detailpagina van een document:

Afbeelding van de knop Link en Embed op Archieval
Naar overzicht