Notariële Akten De Feijfer en Van Heuven volledig ontsloten

Alle akten van notaris De Feijfer (notaris tussen 1830 en 1860) en notaris Van Heuven (notaris van 1881 tot 1910) zijn nu te doorzoeken via Archieval. Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren gewerkt om deze notariële akten toegankelijk te maken voor internet. Nog niet alle akten zijn ook gescand, maar ook daar wordt hard aan gewerkt. Mocht u een akte willen inzien de nog niet gescand is, dan kunt u ons via mail vragen om deze akte alvast te digitaliseren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Naar overzicht