AVG en auteursrecht: gevolgen voor het archief

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Archieven en collecties bevatten massa's persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarstelling van onze collecties.

Wat is er te vinden via Archieval en wat kunt u in de studiezaal raadplegen?

Notariƫle Akten

  • De notariĆ«le akten op de website Archieval zijn openbaar na 92 jaar;
  • In de studiezaal zijn alle akten tot en met 1935 in te zien.

Burgerlijke Stand

Op Archieval zijn de volgende akten uit de Burgerlijke Stand Ede openbaar:

  • 110 jaar na geboorte;
  • 80 jaar na huwelijk;
  • 50 jaar na  overlijden.

In de studiezaal zijn de volgende akten te raadplegen (voor Ede via Archieval, voor Barneveld nog niet digitaal):

  • 100 jaar na geboorte;
  • 75 jaar na huwelijk;
  • 50 jaar na overlijden.

Bevolkingsregister (Barneveld) en Gereconstrueerd bevolkingsregister (Ede)

Zowel op Archieval (Gereconstrueerd bevolkingsregister Ede) als in de studiezaal is dit in te zien 110 jaar na geboorte

Bouw-, sloop-, en milieuvergunningen (Ede)

Bouw-, sloop- en milieuvergunningen zijn via Archieval en in de studiezaal niet meer op naam van de aanvrager te vinden. Vanaf het moment dat een vergunning 92 jaar geleden verleend is, kan ook op naam van de aanvrager gezocht worden.

Auteursrecht: gevolgen voor de fotocollectie

Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te sporen. Daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag. Voor nu betekent het dat op Archieval veel afbeeldingen van Gemeentearchief Ede vanaf 1940 offline zijn gehaald. Enkel de beschrijvingen zijn nog te zien. In de studiezalen van Gemeentearchief Barneveld en Ede zijn alle afbeeldingen nog wel digitaal zichtbaar.

Naar overzicht