Aanwinsten bibliotheek

In 2019 hebben wij onderstaande  boeken toegevoegd aan onze bibliotheek. Deze zijn te raadplegen op onze studiezaal.

 

Scroll de tabel om meer te zien
Bibliotheek nummer Titel Jaar van uitgave Auteur
GAB5604 Eimago. Een bloemlezing van Barneveldse dorpsdichters. 2018 Drie, Gea van / Kuijer, Ernie
GAB5605 Oude kaarten en hun makers. Kaarten en kaarttekenaars. 1975 Koeman, C. / Fockema Andreae, S.J.
GAB5606 Stadsgeschiedenis 1989 Kooij, P. / Blok, D.P. (red.) / Smit, F.R.H. (samensteller)
GAB5607 Arend van Slichtenhorst en de Gelderse geschiedschrijving 1967 Meij, P.J.
GAB5608 Met gevelde lans en losse teugel : kozakken in Nederland 1818-1814 2002 Aalders, A.
GAB5609 Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen : deel 1 14e tot 16e eeuw 1941 Romein, J. / Romein - Verschoor, A.
GAB5610 Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen : deel 2 17e eeuw 1941 Romein, J. / Romein - Verschoor, A.
GAB5611 Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen : deel 3 17e tot 19e eeuw 1940 Romein, J. / Romein - Verschoor, A.
GAB5612 Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen : deel 4 Negentiende eeuw 1941 Romein, J. / Romein - Verschoor, A.
GAB5613 Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301 - 1340 1937 Berkelbach van der Sprenkel, J.W.
GAB5614 't is altemaal Adams kroost : een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak : 1835-1904 1955 Goede, B. de
GAB5615 Gedrukte muntplakkaten uit de Bataafse tijd : deel 1 : Landelijke en provinciale overheden 2003  
GAB5616 Gedrukte muntplakkaten uit de Bataafse tijd : deel 2 : Stedelijke overheden 2003  
GAB5617 Marken in Utrecht 1925 Bussy, A. le Cosquino de
GAB5618 Stads- en dorpsgezichten in Gelderland : de nederzetting in ontwikkeling 1975 Voorden, F.W. van
GAB5619 Maple leaf up : de Canadese opmars in Noord-Nederland april 1945 1980 Huizinga, M.H.
GAB5620 Geschiedenis van de kerk te Barneveld, van 1533 tot 1795./ Barneveld onder de regering van de ambtsjonkers, 1648-1795./ Een oud hoekje der Veluwe./ Nog een oud hoekje der Veluwe. 1882 Nairac, C.A.
GAB5621 Fotoverslag aanleg Harselaartunnel 2017-2019 2019 Gemeente Barneveld / Luttikhuizen, G. van (Fotograaf) / Uffelen, J. van (Fotograaf, Biz Niz Video) / Pauw, Jacob-Carl (Fotograaf, Pauw Media) / Beek, Evert van (Fotograaf, Studio Sterk Staal)
GAB5622 Bijdragen en mededelingen Gelre, deel CIX. Historisch jaarboek voor Gelderland. 2018  
Naar overzicht