Kadaster Archiefviewer

In de studiezaal van Gemeentearchief Barneveld is sinds kort de Kadaster Archiefviewer te raadplegen. Hierin zijn de historische gegevens uit acht verschillende kadastrale bronnen digitaal beschikbaar.
De gegevens in de Kadaster Archiefviewer lopen tot de jaren negentig van de 20e eeuw, toen het Kadaster overging van analoge naar een digitale boekhouding.

Kadastraal onderzoek was niet eenvoudig. Het zoeken door de verschillende boeken met gegevens was vaak een hele klus. Met de Kadaster Archiefviewer kunt u zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal van heel Nederland digitaal doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend