Atlas Thierens (ansichtkaarten)

De Atlas bestaat uit een unieke verzameling prentbriefkaarten verzameld door wijlen Adolph Leonard Thierens die in Garderen woonde. Hij verzamelde zijn kaarten tussen 1946 en 1980. Hiermee is de basis gelegd voor de huidige collectie. In de jaren erna is de collectie aangevuld.

De Atlas Thierens bestaat uit prentbriefkaarten uit de hele wereld. Het gaat hierbij om zeer oude exemplaren, maar ook recente. Er zijn veel prentbriefkaarten met stads- en dorpsgezichten, maar ook wenskaarten, thematische kaarten en kunstkaarten. Kortom: een bijzondere verzameling van naar schatting wel een miljoen exemplaren.

Bij de Atlas Thierens hoort ook een bibliotheek met boeken over prentbriefkaarten. De catalogus hiervan kunt u hieronder inzien.

Naar het overzicht